Contact Info


TRIMMERS VIETNAM CO.,LTD
Plot CN16, Block No.5 & apart of Block No.4, Road No.6, Phu Tan Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, VN
T + 84.274.3.788.797       F + 84.274.3.788.716

Global General Manager
Soo Young Baik                                           sooyoung_baik@trimmers-pro.com
T + 84.274.3.788.797          F + 84.274.3.788.716
                                                                     
                                                                Regional Contact
                                                                General Manager Team Head Component Sales
                                                         Kevin Kim 
                                                                         kevin_kim@trimmers-pro.com
                                                                               T + 84.274.3.788.797          F + 84.274.3.788.716
                                                                       
                                                               Director Division Head Of Sales / Marketing
                                                        Jay Cho
                                                                         jay_cho@trimmers-pro.com
                                                                              T + 84.274.3.788.797          F + 84.274.3.788.716
                                                               
                                                               Sales Manager
                                                        Rodrigo Kim
                                                                        rodrigo_kim@trimmers-pro.com
                                                                             T + 84.274.3.788.797          F + 84.274.3.788.716
 
 


TRIMMERS INTERNATIONAL CO.,LTD
#3, 17th Land, HanYun DaJie, PingKang Road.
ShaXu Yi Cun, ShiQiao Town, GuangZhuo City, China
T + 86.20.3462.1037       F + 86.20.3462.6157

 

                                                               Rep Office & Sales Manager / Trimmers China
                                                        Andy Deng
                                                                        andy_deng@trimmers-pro.com
                                                                             T + 86.20.3462.1037          F + 86.20.3462.6157
 
                                                               Shipping Chief & Purchase / Trimmers China
                                                        Helen Huang
                                                                        helen_huang@trimmers-pro.com
                                                                             T + 86.20.3462.1037          F + 86.20.3462.6157

 

 
Top